Mengapa Seseorang Tidak Mampu Menggerakkan Bibir Saat Mengvcap Laail aha illa llah Ketika Sak4ratvl m4ut. Sila Baca Untuk Penjelasannya.

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Kenapa Bibir Manusia Tak Bergerak Saat Mengucap “Laa ila ha Illa llaah”? Ini Rahasianya Saat Sakar4tul M4ut

Kenapa bibir kita (atas dan bawah) tidak bergerak sewaktu kita mengucapkan kalimah Laa ila ha illa llaah? Cuba ucapkan Laaila ha illallah, kedua bibir kita tak bergerak kan? Belum percaya? Cuba ulangi lagi “Laa ila ha illa llah”. Kenapa dan mengapa?

Jawabannya: Itulah rahmat Allah yang amat besar kepada hamba-hambaNya. Disaat sak4ratul m4ut, tubuh kita tidak boleh berbuat apa-apa. Allah memberikan pilihan paling mudah untuk hamba-Nya untuk melafadzkan Laila ha illa llah atau Laa Ilaaha Ilallaah.

Allah tidak menuntut badan kita bergerak sedikitpun bahkan bibir kita. Ini kerana seseorang yang didatangi sak4ratul m4ut (n4zak) dia sudah tidak berdaya lagi menggerakkan seluruh tubuhnya kecuali lidahnya saja.

Sedemikian besarnya Allah memberikan kemudahan saat orang-orang menghadapi kem4tian.

Sebahagian mungkin akan mendapatkan kesulitan untuk mengucapkan kalimah ini walaupun ia nya nampak mudah.Tetapi ketika sakaratul maut untuk memudahkan kita mengucap kalimah ini adalah bergantung kepada amal kita. Tapi Allah benar-benar tidak menginginkan umat Islam masuk ner4ka, kerana begitu sakitnya ner4ka, begitu tidak mampunya manusia masuk ner4ka, begitu luasnya ner4ka dan begitu nger1nya ner4ka.

Seandainya saja percikan setitis api ner4ka turun kebumi, maka bumi dan isinya akan hancur luluh.
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

Sak4ratul M4ut, tentang Kesakitan dan Apa Yang Memudahkannya
Kehadiran Malai kat M4ut

Jika aj4l telah tiba dan manusia sedia untuk memasuki al4m gh4ib, Allah S.w.t mengutus Malai kat M4ut untuk mencabut r0h yang mengatur dan menggerakkan badan. Allah berfirman maksudnya; “Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kem4tian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.” [Surah Al-An’aam : ayat 61]

Malaikat M4ut mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus. sedangkan kepada orang kafir dan munafiq, dia datang dalam bentuk yang menakutkan.

Dalam hadits dari Al-Barra’ ibnu ‘Azib diriwayatkan bahawa Rasulullah S.a.w bersabda; “Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju Akhirat, malai kat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kafan dan wangian dari syurga, lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan sihamba.

Kemudian datanglah Malai kat M4ut as. lalu duduk dekat kepalanya lalu berkata, “Wahai jiwa yang baik (dalam riwayat lain – jiwa yang tenang), keluarlah menuju keampunan dan redha Tuhanmu!” Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti titisan air mengalir dari mulut bekas air, lalu malaikat mengambilnya. Jika seorang kafir (dalam riwayat lain – orang j4hat) sedang dalam keadaan terputus dari Akhirat dan menghadapi dunia, dari langit turun kepadanya malai kat, yang galak, bengis dan hitam wajahnya dengan memakai pakaian yang menjijikkan (dari ner4ka). Para malaikat itu duduk sejarak pandangan matanya.

Kemudian datanglah Malaikat M4ut dan duduk dekat kepalanya lalu berkata; “Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah!” Lalu ia berpisah dari jasadnya, dan si malaikat mencabut ny4wanya seperti bulu wol yang tebal dan basah dicabut (bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat dan sarafnya).” [HR Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dinilai Sahih oleh Imam Ibnu Qayyim dalam I’lam al-Muwaqqiin]

Hadits di atas menyatakan bahawa Malaikat M4ut memberi khabar gembira kepada Mukmin bahawa dia mendapat keampunan dan redha Allah, dan memberi khabar buruk kepada sikafir bahawa dia mendapat keb3ncian dan murka Allah. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah S.w.t berfirman; “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: `Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan); “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” [Surah Fusshilat : ayat 30]

“(Iaitu) orang-orang yang dim4tikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka); “Salamun ‘alaikum (selamat sejahtera ke atasmu)”, masuklah ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”. [Surah An Nahl : 32]

Adapun terhadap orang-orang kafir, malaikat turun kepada mereka dalam keadaan sebaliknya. Allah S.w.t berfirman; “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan meng4niaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya; “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab; “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).” Para malaikat berkata; “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?” Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [Surah An-Nisaa’ : ayat 97] [1]

Menurut riwayat Ibnu `Abbas; beberapa orang Islam turut berperang bersama kaum musyrikin, menentang Nabi Muhammad S.a.w. Dalam peperangan itu di antara mereka ada yang m4ti kena panah dan ada pula yang m4ti kena pedang, lalu turunlah ayat di atas. [Riwayat Bukhari]

Dalam ayat di atas, Allah menerangkan segolongan orang Islam yang tetap tinggal dl Mekah. Mereka menyembunyikan keislaman mereka dari penduduk Mekah dan mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah, padahal mereka mempunyai keupayaan untuk melakukan hijrah. Mereka merasa senang tinggal di Mekah. Walaupun mereka tidak mempunyai kebebasan mengerjakan aj4ran-aj4ran agama dan membinanya. Allah menghidupkan mereka sebagai orang yang meng4niaya diri sendiri.

Sewaktu per4ng Badar berlaku, mereka di bawa ikut berperang oleh orang musyrikin menghadapi Rasulullah S.a.w. Dalam peperangan ini sebahagian mereka m4ti terbvnuh. [2]

Sak4ratul M4ut

“Setiap jiwa akan merasai m4ti.” [Surah Aali ‘Imran : ayat 185]

Setiap manusia ketika meregang nyawa mengalami sak4ratul m4ut sebagaimana dijelaskan dalam ayat, “Dan datanglah sak4ratul m4ut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya.” [Surah Qaaf : ayat 19]

Sakar4tul m4ut bermakna kesulitan dan kesukaran m4ut. Ar-Raghib berkata dalam al-Mufradat, “Kata sakar adalah suatu keadaan yang menghalang antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang mem4bukkan. Kata ini juga membawa maksud marah, rindu, sakit, ngantuk dan keadaan tidak sedar (pengsan) yang disebabkan oleh rasa sakit. ” [3]

Rasulullah S.A.W pernah mengalami sakar4tul m4ut. “Bahawa di hadapan Rasulullah ada satu bekas kecil dari kulit yang berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata: “Laa Ilaaha Illa Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai sakaratul m4ut.” Dan baginda menegakkan tangannya dan berkata: “Menuju Rafiqil A’la”. Sampai akhirnya nyawa baginda tercabut dan tangannya lemah.” [HR Bukhari, kitab Riqab, bab Sak4ratul M4ut, 6510 dan kitab Maghazi , bab Sakit dan wafatnya Nabi, 4446]

Aisyah bercerita mengenai sakitnya Rasulullah S.A.W, “Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras berbanding yang dialami Rasulullah S.A.W.”

Aisyah juga pernah masuk ke bilik ayahnya Abu Bakar yang sedang sakit menjelang wafatnya. Tatkala sakit itu semakin berat, Aisyah mengucapkan sebait syair:

“Kekayaan tidak bermakna apa-apa bagi seorang pemuda ketika m4ti melewati kerongkongannya dan menyesakkan dadanya.”

Lalu Abu Bakar membuka wajahnya dan berkata, “Bukan begitu, yang benar (mengutip sebuah ayat Al-Quran) “Dan datanglah sak4ratul m4ut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya.”

Beberapa tokoh menceritakan pengalaman sakaratul m4ut mereka. Di antaranya adalah Amru ibn al-‘Ash. Saat dia sakarat, anaknya berkata kepadanya, “Wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, “Semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal ketika m4ut menjemputnya agar dia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya!” “Sekarang, engkaulah orang itu. Maka ceritakanlah kepadaku!” Ayahnya menjawab, “Anakku, demi Allah seakan-akan bahagian sampingku berada di katil, seakan-akan aku bernafas dari jarum beracun, seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kaki hingga kepala.” Kemudian dia mengucapkan sebaris bait syair:

“Aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas di hadapanku ini terjadi aku berada di puncak gunung sambil menggembala kambing gunung.” [4]

Mengapa Rasulullah S.a.w menderita ketika Sak4ratul M4ut?

Keadaan umum proses pencabvtan ny4wa seorang mukmin adalah mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang derita Sakaratul M4ut juga mendera sebahagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapuskan d0sa-d0sa dan juga mengangkat kedudukannya. Sebagaimana yang dialami Rasulullah. Baginda Shallallallahu ‘alaihi wa sallam merasakan pedihnya Sak4ratul M4ut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadits’ Aisyah di atas tadi. [5]

Ibnu Hajar Al-Asqolani berkata: “Dalam hadis tersebut, kesengsaraan Sak4ratul M4ut bukan petunjuk atas keh1naan martabat (seseorang). Dalam konteks orang yang beriman dapat untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya.” [6]

Menurut Al Qurthubi dahsyatnya kem4tian dan sak4ratul m4ut yang menimpa para nabi, mengandungi manfaat:

Pertama: Supaya orang mengetahui kadar sakitnya kem4tian dan ia (sak4ratul m4ut) tidak dapat dilihat mata. Kadang-kala ada seseorang melihat orang lain yang akan men1nggal. Tidak ada gerakan atau kegoncangan. Kelihatan r0h keluar dengan mudah. Sehingga dia berfikir, perkara ini (sak4ratul m4ut) ringan. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada m4yat (sebenarnya). Tatkala para nabi, menceritakan tentang dahsy4tnya penderitaan dalam kem4tian, walaupun mereka mulia di sisi Allah, dan kemudahannya untuk sebahagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kem4tian yang akan dia rasakan dan dihadapi may4t secara mutlak, berdasarkan khabar dari para nabi yang jujur ​​kecuali orang yang m4ti sy4hid.

Kedua: Mungkin akan terdetik di benak sebahagian orang, mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasul-Nya , mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini? Padahal Allah mampu meringankan bagi mereka? Jawabnya, bahawa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi kemudian orang yang menyerupai mereka dan orang yang semakin serupa dengan mereka seperti dikatakan Nabi kita. Hadits ini dikeluarkan Bukhari dan lain-lain. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapkan keutamaan dan peningkatan darjat mereka di sisi-Nya. Ini bukan suatu aib bagi mereka juga bukan bentuk seks4an. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan pender1taan ini meskipun mampu meringankan dan mengurangkan (kadar pender1taan) mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum men1nggal. Tapi bukan bererti Allah merumitkan proses kem4tian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaks1at. Sebab (kepedihan) ini adalah hukum4n bagi mereka dan sekatan untuk kejah4tan mereka. Maka tidak boleh disamakan.” [7]

Yang meringankan Sak4ratul M4ut

Rasulullah S.A.W memberitahu kepada kita bahawa sak4ratul m4ut akan diringankan bagi orang yang m4ti sy4hid di medan perang. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, “Orang yang m4ti sy4hid tidak merasakan sakitnya terbvnuh, kecuali seperti sakitnya dicubit.” [Diriwayatkan oleh at-Turmudzi, an-Nasa’i dan ad-Darimi. Imam at-Turmudzi berkata, “Hadis ini hasan gharib.”] [8]

Doa agar dipermudahkan Sak4ratul M4ut
اللهم هون علينا سكرات الموت

“Allahumma hawwin ‘alainaa sak4raatil m4ut”.

“Ya Allah, permudahkan kepada kami Sak4ratul M4ut.”

Jika mahukan yang lebih panjang, seperti di bawah;
اللهم انا نسألك سلامة في الدين و عافية في الجسد و زيادة في العلم و بركة في الرزق, وتوبة قبل الموت و رحمة عند الموت و مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب

“Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid-din, wa ‘aafiatan fil-jasad, wa ziyaadatan fil-ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal m4ut, wa rahmatan ‘indal m4ut, wa maghfiratan ba’dal m4ut, Allahumma hawwin ‘alainaa sak4raatil-m4ut, wan-najaata minan-naar, wal’afwa ‘indal hisaab.”

“Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, dan afiat pada badan kami, bertambah ilmu, berkat dalam rezeki, taubat sebelum m4ti, rahmat ketika mati (Sak4ratul M4ut), keampunan selepas m4ti, Ya Allah permudahkanlah kepada kami Sak4ratul M4ut, selamat dari api ner4ka dan keampunan ketika dihisab.”

Wallahu a’lam …….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*