‘PllLU 7 Tahun Tnpa Ummi’, F0to Ank Avtisme PeI.u.k Dan Ci.u.m Btu N1san lbu Und4ng Sbak

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

‘PllLU 7 Tahun Tnpa Ummi’, F0to Ank Avtisme PeI.u.k Dan Ci.u.m Btu N1san lbu Und4ng Sbak | Di Faceb0ok, vir4I beberapa f0to mengenai seorang k4nak-kan4k lelaki sedang mem3luk pus4ra ibunya. Menerusi Face book Fatin Hanani, wanita tersebut memberitahu bahawa ka nak-ka nak itu meru-pakan anak sauda-ranya dan meru-pakan anak aut1sme.

Asyik peIvk dan c1um batu nis4n

Tersedar je tido terus cakap abang nak mandi. Selesai mandi dah siap pakai baju terus ajak pi kvbur ummi. Hari ini dipus4ra ummi, abang tak banyak cakap. Asyik peIvk dan cium b4tu nis4n. Hanya Allah sahaja maha menge-tahui apa yang tersim-pan dih4ti abang. 7 tahun abang tanpa ummi. Ing4tan abang kepada umminya sangat kuat hanya sempat 4 tahun sahaja melukis ken4ngan bersama umminya.

Menurut Fatin, anak sauda-ranya itu dikenali sebagai Muhammad Afiq Akhtar Mohamad Nasuha. Ka-nak-kanak itu merup4kan anak aut1sme dan berusia 11 tahun. Bercerita mengenai f0to yang vir4I, Fatin memberitahu bahawa foto tersebut diambil semasa an4k sauda-ranya itu meng4jaknya pergi ke kubvr. Tamb4hnya, tahun ini merup4kan tahun ketujuh Afiq hdup tnpa kasih say4ng se0rang ibu.

S4yu h4ti saya

Menerusi lap0ran Harian Metro, Fatin berk0ngsi k1sah mengenai arw4h kakaknya. Fatin memberitahu ibu kepada dua an4k itu mninggg4I du-nia ak1bat kemaI4ngan jalan r4ya ketika hendak per-gi kerja. Tambahnya, kemaI4ngan jalan raya itu memb4bitkan kereta dan l0ri t4ngki minyak.

Kakak saya mninggg4l pada Ramadan tahun 2013 ketika dia dalam perjal4nan ke temp4t kerja. KemaI4ngan jalan r4ya itu membab1tkan kereta dan l0ri t4ngki minyak. Masa itu Afiq baru sahaja berumur empat tahun manakala adiknya pula dua tahun. Sekarang sudah tujuh tahun ber-lalu.

Ada sekali dia bertanya kenapa umi meningg4l atau mana uminya per-gi. Pert4nyaan dia selalu buat kami sekeluarga sayu terut4manya ibu dan bapa saya. Uminya pernah berpes4n kalau ada bulan Afiq perlu ti-dur. Sampai sekarang dia masih ingat pesa-nan itu. Afiq juga sangat tr4uma dengan kem4langan. Kalau tengok kemal4ngan masa aw4l-aw4l umi dia meningg4l, dia (tu-buh) menggi gil.

Selepas kakaknya meningg4l du-nia, Afiq, adik dan ayahnya menet4p bersama keluarga Fatin di Tumpat, Kelantan. Mengulas mengenai kehi-dupan dua an4k saud4ranya, Fatin memberitahu Afiq jenis yang suka bert4nya jika dia rin-dukan ibunya manakala, adiknya jenis yang suka pndam per4saan.

Sumber: Oh Bulan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*