Laungan Azan syahdu dari muj4hidin Syri4. Boleh men4ngis mendengarnya

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Allahu akbar! Memang betul-betul semangat tengok Muj4hidin Syri4 ini, seolah-olah memanggil kita untuk turut pergi berju4ng sama. Atau pun paling kurang, membantu mereka dengan apa jua cara termasuklah yang paling mudah iaitu sentiasa berdoa untuk kemenangan Islam dan mereka siang dan malam.

Laungan Azan syahdu dari muj4hidin Syri4 di m3dan Jih4d. Boleh menangis mendengarnya

Amat beruntung rakyat Syria yang berju4ng men3ntang Mu suh2 Allah. Sedangkan kita di sini lebih rug! dari mereka. Mereka sebenarnya yang lebih beruntung. Kenapa saya kata mereka lebih untung? Kerana peluang mereka terbuka luas untuk ‘m4ti syahid’.

Syria termasuk dalam wilayah / bumi Syam. Bumi Syam itu terdiri dari Palestine, Syria, Jordan, Lubnan dan kawasan-kawasan yang dikuasai Isra3l. Asalnya bumi Syam hanya satu, dengan Damsyik (Damascus) sebagai ibukotanya. Tetapi ia telah berp3cah akibat kesan dari penj4jahan barat dulu.

Bumi Syam adalah bumi para anbiya’. Dan walaupun Nabi Muhammad S.a.w tidak lahir atau menetap di Syam, tetapi beliau tetap ada kaitan dengan bumi Syam, antaranya;

  • Ayahandanya iaitu Abdullah bin Abdul Muthalib meningg4l dunia di Syam.
  • Nabi S.a.w pernah dibawa oleh Abu Thalib untuk berniaga di Syam ketika nabi masih kanak-kanak.
  • Pendeta Buhaira di Basrah (Bushra), Syria yang beritahu Abu Thalib bahawa Muhammad S.a.w bakal menjadi Rasul.
  • Khadijah r.a juga pernah menghantar Nabi S.a.w berniaga ke Syam ketika nabi masih muda.
  • Peristiwa Isra’ Mi’raj, Nabi S.a.w di isra’kan ke Baitul Maqdis, Palestine, dalam masa tak sampai satu malam.

Syria juga adalah tempat bersemadinya beberapa orang sahabat Nabi S.a.w iaitu Bilal ibnu Rabbah, Khalid bin Al-Walid, Abu Hurairah, Abu Darda’ dan Mu’awwiyah bin Abi Sufyan radhiallahu anhum. Para ulama besar yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia pun ramai yang lahir di Syria, antaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Imam Adz-Dzahabi.

Hadits-hadits berkenaan Wilayah Syam yang berkaitan

Rasulullah S.a.w bersabda maksudnya; “Akan ada nanti t3ntera yang berjuang di Syam, t3ntera yang berju4ng di Iraq, dan t3ntera yang berju4ng di Yaman.” Rasulullah ditanya, “Kemanakah saya harus bergabung? “.. Pergilah ke Syam.” [Hadits Riwayat Abu Dawud]

Nabi Isa a.s nanti akan turun di Damsyik, Syria, berdasarkan kepada sabda Rasulullah S.a.w, “Baginda (Nabi Isa a.s) akan turun berdekatan dengan menara putih di timur Damsyik, dengan memakai pakaian kuning. Dua telapak tangannya terletak di atas sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya menitislah air. Apabila dia mengangkat kepalanya lagi, turunlah daripadanya seperti untaian mutiara.” [Hadits Riwayat Muslim, dari Al-Nawas bin Sam’an]

“Isa ibn Maryam akan turun di ‘Menara Putih’ (Al Mannaratul Baidha’) di Timur Damsyik”. [Hadits Riwayat Thabrani, dari Aus bin Aus]. Ya Allah, bantulah perjuangan Islam dengan mengutuskan Imam Mahdi dan menurunkan Isa Ibnu Maryam a.s dari langit, amiin.

Penutup

“Bukan kem!skinan yang aku khu4tirkan ke atas kalian. Yang aku khu4tirkan adalah kalau dunia dilimpahkan kepada kalian, sebagaimana dilimpahkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, lalu kalian bersaing merebutkannya, sebagaimana mereka dahulu merebutkannya, dan akhirnya dunia itu membuat kalian h4ncur, sebagaimana telah membuat mereka h4ncur”. [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Sumber:unikversiti

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*