10 Cara Membuka Pintu Rezeki Yang Terh4lang.. Bukalah Pintu Rezeki Seluas-Luasnya

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Ada sepuluh cara membuka pintu rezeki, menurut penjelasan ustadz Yusuf Mansur. Beliau menjelaskan hal ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Berikut ini adalah penjelasan secara lebih luas oleh Ustadz Yusuf Mansur berdasar Ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

1. PERBANYAKLAH MEMBACA ISTIGHFAR

Cara membuka pintu rezeki yang pertama adalah banyak-banyaklah membaca Istighfar. Allah swt berfirman: “Maka Aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Robb mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Qs. Nuh: 10-12)

Al-Qurtubi berkata, “Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu cara diturunkan rezeki dan hujan.

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa memperbanyak istighfar (memohon ampun pada Allah), niscaya Allah menggantikan setiap kesempitan menjadi jalan keluar. Setiap kesedihan menjadi kelapangan dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” ( Abu Daud)

2. SELALU BERTAKWA KEPADA ALLAH

Cara membuka pintu rezeki yang kedua yaitu harus selalu bertakwa kepada Allah. Allah berfirman: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (Qs. Ath-Thalaq: 2-3).

Ibnu Katsir berkata, “Maknanya, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan Nya. Dan meninggalkan apa yang dilarang Nya. Niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, serta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam fikirannya.”

3. BENAR-BENAR BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH

Cara membuka pintu rezeki yang ketiga hendaknya bertawakkal hanya kepada Allah. Nabi Muhammad saw bersabda, “Sungguh, seandainya kalian betawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal. Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang di petang hari dalam keadaan kenyang.” (Ahmad dan Tirmizi)

4. RAJIN BERIBADAH HANYA KEPADA ALLAH

Cara membuka pintu rezeki yang keempat hendaknya rajir beribadah hanya kepada Allah. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, “Wahai anak Adam! Beribadahlah sepenuhnya kepada Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi keperluanmu. Jika kalian tidak lakukan yang sedemikian, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Dan tidak aku penuhi keperluanmu (kepada manusia).” ( Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah).

5. LAKUKAN HAJI DAN UMRAH

Cara membuka pintu rezeki yang kelima ialah lakukan haji dan umrah. Sabda Rasulullah Saw, “Lakukanlah haji dan umrah. Karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali syurga.” (Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa`i).

6. MENJAGA HUBUNGAN SILATURAHIM

Cara membuka pintu rezeki yang keenam ialah menjaga hubungan silaturahim. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknya ia menyambung (tali) silaturahim.” (Bukhari).

7. BANYAK BERAMAL SEDEKAH

Cara membuka pintu rezeki yang ketujuh yaitu banyak-banyaklah beramal sedekah. Allah berfirman, “Katakanlah: ‘Sesungguhnya Robb ku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki Nya di antara hamba-hamba Nya. Dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki Nya)’. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Qs. Saba`: 39).

Rasulullah saw bersabda dalam hadis Qudsi, “Wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya Aku memberi rezeki kepadamu.” (Abu Daud).

8. MEMBANTU “SAUDARANYA” DALAM MENUNTUT ILMU

Cara membuka pintu rezeki yang kedelapan hendaknya suka membantu “saudaranya” dalam menuntut ilmu. Disebutkan sebuah kisah, “Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah saw. Salah seorang daripadanya mendatangi nabi dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu pada nabi. Maka Baginda saw bersabda, “Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.” (Tirmizi, Hakim).

9. BANYAK MEMBANTU KESULITAN ORANG LEMAH

Cara membuka pintu rezeki yang kesembilan adalah banyak-banyaklah membantu kesulitan orang lemah. Rasulullah saw bersabda, “Bantulah orang-orang lemah. Karena kalian diberi rezeki dan ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian.” (Muslim dan An-Nasa`i).

10. LAKUKAN HIJRAH (DARI MAKSIAT KE TAAT)

Cara membuka pintu rezeki yang kesepuluh yaitu lakukan hijrah, yakni hijrah dari maksiat ke taat. “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (Qs. An-Nisa`: 100).

Semoga kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari sepuluh Cara membuka pintu rezeki ini. Dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukannya dengan istiqamah. Sehingga Allah berkenan mengentaskan kita dari kemiskinan dengan dipermudahnya kita dalam mencari rezeki, amin..

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya.. Terima Kasih!

Sumber: My Info Maya

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*