Subhanallah, Inilah Sebabnya Kenapa Seseorang Suk4r Mengucap Kalimah Syahadah Ketika Sak4ratul m4ut

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Subhanallah, Inilah Sebabnya Kenapa Seseorang Suk4r Mengucap Kalimah Syahadah Ketika Sak4ratul m4ut

Kenapa bibir kita (atas dan bawah) tidak bergerak sewaktu kita mengucapkan kalimah Laaila ha illallaah? Cuba ucapkan Laaila ha illallah, kedua bibir kita tak bergerak kan? Belum percaya? Cuba ulangi lagi “Laaila ha illallah”. Kenapa dan mengapa?

Jawabannya: Itulah rahmat Allah yang amat besar kepada hamba-hambaNya. Disaat sak4ratul m4ut, tubuh kita tidak boleh berbuat apa-apa. Allah memberikan pilihan paling mudah untuk hamba-Nya untuk melafadzkan Laila ha illallah atau Laa Ilaaha Ilallaah.

Allah tidak menuntut badan kita bergerak sedikitpun bahkan bibir kita. Ini kerana seseorang yang didatangi s4karatul m4ut (naz4k) dia sudah tidak berdaya lagi menggerakkan seluruh tubuhnya kecuali lidahnya saja. Sedemikian besarnya Allah memberikan kemudahan saat orang-orang menghadapi kem4tian.

Sebahagian mungkin akan mendapatkan kesuulitan untuk mengucapkan kalimah ini walaupun ia nya nampak mudah.Tetapi ketika sak4ratul m4ut untuk memudahkan kita mengucap kalimah ini adalah bergantung kepada amal kita. Tapi Allah benar-benar tidak menginginkan umat Islam masuk n3raka, kerana begitu s4kitnya n3raka, begitu tidak mampunya manusia masuk n3raka, begitu luasnya n3raka dan begitu ng3rinya n3raka. Seandainya saja percikan setitis api n3raka turun kebumi, maka bumi dan isinya akan h4ncur luluh.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

Kehadiran Mal4ikat M4ut

Jika 4jal telah tiba dan manusia sedia untuk memasuki alam gh4ib, Allah S.w.t mengutus Malaikat M4ut untuk menc4but roh yang mengatur dan menggerakkan badan. Allah berfirman maksudnya;

“Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kem4tian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak mel4laikan kewajibannya.” [Surah Al-An’aam : ayat 61]

Malaikat M4ut mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus. sedangkan kepada orang k4fir dan mun4fiq, dia datang dalam bentuk yang men4kutkan. Dalam hadits dari Al-Barra’ ibnu ‘Azib diriwayatkan bahawa Rasulullah S.a.w bersabda;

“Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpis4h dari dunia dan menuju Akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa k4fan dan wangian dari syurga, lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan sihamba. Kemudian datanglah Malaikat M4ut as. lalu duduk dekat kepalanya lalu berkata,

“Wahai jiwa yang baik (dalam riwayat lain – jiwa yang tenang), keluarlah menuju keampunan dan redha Tuhanmu!” Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti titisan air mengalir dari mulut bekas air, lalu malaikat mengambilnya. Jika seorang k4fir (dalam riwayat lain – orang j4hat) sedang dalam keadaan terputus dari Akhirat dan menghadapi dunia, dari langit turun kepadanya malaikat, yang g4lak, b3ngis dan hitam wajahnya dengan memakai pakaian yang menjiijikkan (dari n3raka).

Para malaikat itu duduk sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah Malaikat M4ut dan duduk dekat kepalanya lalu berkata; “Wahai jiwa yang buusuk, keluarlah menuju keb3ncian dan murk4 Allah!” Lalu ia berpis4h dari jasadnya, dan si malaikat menc4but nyawanya seperti bulu wol yang tebal dan basah dic4but (bersamaan dengan itu terpuutuslah urat-urat dan sarafnya).” [HR Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dinilai Sahih oleh Imam Ibnu Qayyim dalam I’lam al-Muwaqqiin]

Hadits di atas menyatakan bahawa Malaikat M4ut memberi khabar gembira kepada Mukmin bahawa dia mendapat keampunan dan redha Allah, dan memberi khabar buuruk kepada sik4fir bahawa dia mendapat keb3ncian dan murk4 Allah. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah S.w.t berfirman;

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: `Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan); “Janganlah kamu merasa t4kut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” [Surah Fusshilat : ayat 30]

“(Iaitu) orang-orang yang dim4tikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka); “Salamun ‘alaikum (selamat sejahtera ke atasmu)”, masuklah ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”. [Surah An Nahl : 32]

Adapun terhadap orang-orang k4fir, malaikat turun kepada mereka dalam keadaan sebaliknya. Allah S.w.t berfirman; “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan meng4niaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya; “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?”

Mereka menjawab; “Adalah kami orang-orang yang tertind4s di negeri (Mekah).” Para malaikat berkata; “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?” Orang-orang itu tempatnya n3raka J4hannam, dan Jah4nnam itu sebuuruk-buuruk tempat kembali.” [Surah An-Nisaa’ : ayat 97] [1]

Menurut riwayat Ibnu `Abbas; beberapa orang Islam turut berperang bersama kaum musyriikin, menentang Nabi Muhammad S.a.w. Dalam pep3rangan itu di antara mereka ada yang m4ti kena p4nah dan ada pula yang m4ti kena p3dang, lalu turunlah ayat di atas. [Riwayat Bukhari]

Dalam ayat di atas, Allah menerangkan segolongan orang Islam yang tetap tinggal dl Mekah. Mereka menyembunyikan keislaman mereka dari penduduk Mekah dan mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah, padahal mereka mempunyai keupayaan untuk melakukan hijrah.

Mereka merasa senang tinggal di Mekah. Walaupun mereka tidak mempunyai kebebasan mengerjakan ajaran-ajaran agama dan membinanya. Allah menghidupkan mereka sebagai orang yang meng4niaya diri sendiri. Sewaktu p3rang Badar berlaku, mereka di bawa ikut berp3rang oleh orang musyriikin menghadapi Rasulullah S.a.w. Dalam pep3rangan ini sebahagian mereka m4ti terbuunuh. [2]

Sak4ratul M4ut

“Setiap jiwa akan merasai m4ti.” [Surah Aali ‘Imran : ayat 185. Setiap manusia ketika mer3gang nyawa mengalami sak4ratul m4ut sebagaimana dijelaskan dalam ayat, “Dan datanglah sak4ratul m4ut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya.” [Surah Qaaf : ayat 19]

Sak4ratul m4ut bermakna kesuulitan dan kesuk4ran m4ut. Ar-Raghib berkata dalam al-Mufradat, “Kata s4kar adalah suatu keadaan yang menghalang antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang mem4bukkan. Kata ini juga membawa maksud m4rah, rindu, s4kit, ngantuk dan keadaan tidak sedar (p3ngsan) yang disebabkan oleh rasa s4kit. ” [3]

Rasulullah S.A.W pernah mengalami sak4ratul m4ut. “Bahawa di hadapan Rasulullah ada satu bekas kecil dari kulit yang berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata: “Laa Ilaaha Illa Allah.

Sesungguhnya kem4tian mempunyai sak4ratul m4ut.” Dan baginda menegakkan tangannya dan berkata: “Menuju Rafiqil A’la”. Sampai akhirnya nyawa baginda terc4but dan tangannya l3mah.” [HR Bukhari, kitab Riqab, bab Sak4ratul M4ut, 6510 dan kitab Maghazi , bab S4kit dan wafatnya Nabi, 4446]

Aisyah bercerita mengenai s4kitnya Rasulullah S.A.W, “Aku tidak melihat s4kit pada seseorang yang lebih k3ras berbanding yang dialami Rasulullah S.A.W.” Aisyah juga pernah masuk ke bilik ayahnya Abu Bakar yang sedang s4kit menjelang wafatnya. Tatkala s4kit itu semakin b3rat, Aisyah mengucapkan sebait syair:

“Kekayaan tidak bermakna apa-apa bagi seorang pemuda ketika m4ti melewati kerongkongannya dan meny3sakkan dadanya.” Lalu Abu Bakar membuka wajahnya dan berkata, “Bukan begitu, yang benar (mengutip sebuah ayat Al-Quran) “Dan datanglah sak4ratul m4ut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya.”

Beberapa tokoh menceritakan pengalaman sak4ratul m4ut mereka. Di antaranya adalah Amru ibn al-‘Ash. Saat dia s4karat, anaknya berkata kepadanya, “Wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, “Semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal ketika m4ut menjemputnya agar dia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya!”

“Sekarang, engkaulah orang itu. Maka ceritakanlah kepadaku!” Ayahnya menjawab, “Anakku, demi Allah seakan-akan bahagian sampingku berada di katil, seakan-akan aku bernafas dari j4rum ber4cun, seakan-akan duuri pohon dit4rik dari tapak kaki hingga kepala.” Kemudian dia mengucapkan sebaris bait syair: “Aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas di hadapanku ini terjadi aku berada di puncak gunung sambil menggembala kambing gunung.” [4]

Mengapa Rasulullah S.a.w mend3rita ketika Sak3ratul M3ut?

Keadaan umum proses penc4butan nyawa seorang mukmin adalah mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang d3rita Sak4ratul M4ut juga mend3ra sebahagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapuskan d0sa-d0sa dan juga mengangkat kedudukannya. Sebagaimana yang dialami Rasulullah. Baginda Shallallallahu ‘alaihi wa sallam merasakan p3dihnya Sak4ratul M4ut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadits’ Aisyah di atas tadi. [5]

Ibnu Hajar Al-Asqolani berkata: “Dalam hadis tersebut, kes3ngsaraan Sak4ratul M4ut bukan petunjuk atas kehin4an martabat (seseorang). Dalam konteks orang yang beriman dapat untuk menambah kebaikannya atau menghapus kes4lahan-kes4lahannya.” [6] Menurut Al Qurthubi d4hsyatnya kem4tian dan sak4ratul m4ut yang menimpa para nabi, mengandungi manfaat:

Pertama:

Supaya orang mengetahui kadar s4kitnya kem4tian dan ia (sak4ratul m4ut) tidak dapat dilihat mata. Kadang-kala ada seseorang melihat orang lain yang akan meningg4l. Tidak ada gerakan atau keg0ncangan. Kelihatan roh keluar dengan mudah. Sehingga dia berfikir, perkara ini (sak4ratul m4ut) ringan.

Dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada m4yat (sebenarnya). Tatkala para nabi, menceritakan tentang d4hsyatnya pend3ritaan dalam kem4tian, walaupun mereka mulia di sisi Allah, dan kemudahannya untuk sebahagian mereka, maka orang akan yakin dengan kep3dihan kem3tian yang akan dia rasakan dan dihadapi m4yat secara mutlak, berdasarkan khabar dari para nabi yang jujur ​​kecuali orang yang m4ti syahid.

Kedua:

Mungkin akan terdetik di benak sebahagian orang, mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasul-Nya , mengapa mengalami kes3ngsaraan yang b3rat ini? Padahal Allah mampu meringankan bagi mereka? Jawabnya, bahawa orang yang paling b3rat ujiannya di dunia adalah para nabi kemudian orang yang menyerupai mereka dan orang yang semakin serupa dengan mereka seperti dikatakan Nabi kita.

Hadits ini dikeluarkan Bukhari dan lain-lain. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapkan keutamaan dan peningkatan darjat mereka di sisi-Nya. Ini bukan suatu 4ib bagi mereka juga bukan bentuk s3ksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan pend3ritaan ini meskipun mampu meringankan dan mengurangkan (kadar pend3ritaan) mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meningg4l.

Tapi bukan bererti Allah meruumitkan proses kem4tian mereka melebihi kep3dihan orang-orang yang berm4ksiat. Sebab (kep3dihan) ini adalah huukuman bagi mereka dan s3katan untuk kej4hatan mereka. Maka tidak boleh disamakan.” [7]

Doa agar dipermudahkan Sak4ratul M4ut

اللهم هون علينا سكرات الموت

“Allahumma hawwin ‘alainaa sak4raatil m4ut”.

“Ya Allah, permudahkan kepada kami Sak4ratul M4ut.”

Jika mahukan yang lebih panjang, seperti di bawah;

اللهم انا نسألك سلامة في الدين و عافية في الجسد و زيادة في العلم و بركة في الرزق, وتوبة قبل الموت و رحمة عند الموت و مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب

“Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid-din, wa ‘aafiatan fil-jasad, wa ziyaadatan fil-ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan ‘indal maut, wa maghfiratan ba’dal m4ut, Allahumma hawwin ‘alainaa sakaraatil-m4ut, wan-najaata minan-naar, wal’afwa ‘indal hisaab.”

“Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, dan afiat pada badan kami, bertambah ilmu, berkat dalam rezeki, taubat sebelum m4ti, rahmat ketika m4ti (Sak4ratul M4ut), keampunan selepas m4ti, Ya Allah permudahkanlah kepada kami Sak4ratul M4ut, selamat dari 4pi n3raka dan keampunan ketika dihis4b.”

Wallahu a’lam …….

Sumber:kifaramedia

Apa kata anda? Dah baca sila share,like dan komen ya.Terima kasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*