Rupanya Inilah Antara Penyebab Doa Kita Sukar Dimakbulkan

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Rupanya Inilah Antara Penyebab Doa Kita Sukar Dimakbulkan | Dikisahkan bahawa suatu hari Ibrahim bin Adham melintas di pasar Bashrah, lalu orang-orang berkumpul mengerumuninya seraya berkata, “Wahai Abu Ishaq, apa sebab kami selalu berdoa namun tidak pernah dik4bulkan?”

Dia menjawab, “Kerana hati kalian telah m4ti oleh 10 hal:

Punca-punca Doa Kita Sukar Dimakbulkan

1. Kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-Nya.

2. Kalian mengaku cinta Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam tetapi men1ngg4lkan sunnahnya.

3. Kalian membaca al-Quran tetapi tidak mengamalkannya.

4. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetapi tidak pernah pandai mensyukurinya.

5. Kalian mengatakan bahawa sy4it4n itu adalah musvh kalian tetapi tidak pernah berani menentangnya.

6. Kalian katakan bahwa syurga itu adalah haq (benar adanya) tetapi tidak pernah beramal untuk menggapainya.

7. Kalian katakan bahawa ner4ka itu adalah haq (benar adanya) tetapi tidak mau lari darinya.

8. Kalian katakan bahawa kem4tian itu adalah haq (benar adanya) tetapi tidak pernah menyiapkan d1ri untuknya.

9. Kalian bangun dari tidur lantas sibuk memperbincangkan 4ib orang lain tetapi lupa dengan 4ib send1ri.

10. Kalian kvburi orang-orang yang men1ngg4l dunia di kalangan kalian tetapi tidak pernah mengambil pengajaran dari mereka.”

(Mi’ah Qishshah Wa Qishshah Fii Aniis ash-Shaalihiin Wa Samiir al-Muttaqiin karya Muhammad Amin al-Jundi, Juz. II, hlmn. 94)

sumber : NasihatMedia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*