T4nda-Tanda Kem4tian Mulia. Beruntunglah Kita Jika Ada T4nda-T4nda Seperti Ini Dis4at Kem4tian

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

KEM4TIAN Mich3al Jackson (MJ) mengejutkan dunia. Dunia menangis kerana kehilangan seorang insan seni yang hebat. Begitulah resam dunia akan mengenang selepas ketiadaan seseorang. Lagi banyak jasa yang ditinggalkan lagi ramai orang merasakan kehilangan kita. Kali ini bukan kita nak bincangkan jasa MJ tetapi kita perkatakan mengenai kem4tian mengejut.

Itu yang patut kita tanya diri kita, bagaimana ketika kita mengakhiri kehidupan kita nanti dalam ‘husnul khatimah’ ataupun ‘su’ul khatimah.’ Katanya, kematian MJ masih lagi menjadi teka-teki. M4ti ketika yang tiada bekalan dan persediaan adalah amat menakutkan. Pernahkah kita meminta supaya kita dim4tikan dengan penutup yang baik ‘husnul khatimah’?

Sebenarnya bukan kena minta sahaja tetapi kena bvru dan kena cari. Kali ini kita bincangkan tanda-tanda m4ti husnul khatimah. Antara tanda m4ti husnul khatimah ialah:

1. Mengucapkan kalimah syahadah ketika wafat. Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: “Sesiapa yang pada akhir kalimahnya mengucapkan La ilaaha illallah maka ia dimasukkan ke dalam syurga.” (Hadis Riwayat Hakim)

2. Ketika wafat dahinya berkeringat. Ini berdasarkan hadis dari Buraidah Ibnul Khasib. Adalah Buraidah dahulu ketika di Khurasan, melihat saudaranya yang tengah sakit, namun didapatinya ia sudah wafat dan terlihat pada jidatnya (dahi) berkeringat, kemudian dia berkata: “Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda: M4tinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya.” (Hadis Riwayat Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan ath-Thayalusi dari Abdullah bin Mas’ud)

3. Wafat pada malam Jumaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w bermaksud:

“Tidaklah seorang Muslim yang wafat pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari seksa kubvr.” (Hadis Riwayat Ahmad)

4. M4ti syahid di dalam medan p3rang.

5. M4ti dalam pep3rangan fisabilillah.

Rasulullah bersabda, maksudnya: “Apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang m4ti syahid di antara kalian?

Mereka menjawab: “Wahai Rasulullah yang kami anggap sebagai orang yang m4ti syahid adalah siapa saja yang m4ti terbunvh di jalan Allah.

Baginda bersabda: “Kalau begitu umatku yang m4ti syahid sangatlah sedikit.”

Kalangan sahabat kembali bertanya: “Kalau begitu siapa sajakah dari mereka yang m4ti syahid wahai Rasulullah?”

Baginda menjawab: “Sesiapa yang terbunvh di jalan Allah, yang m4ti sedang berjuang di jalan Allah dan yang m4ti kerana peny4kit kolera, yang m4ti kerana peny4kit perut (iaitu disebabkan peny4kit yang meny3rang perut seperti busung lapar atau sejenisnya), dialah syahid dan orang-orang yang m4ti tenggelam, dialah syahid.”(Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan al-Baihaqi)

6. M3ti disebabkan peny4kit kolera. Mengenai ini banyak hadis Rasulullah s.a.w meriwayatkan antaranya sebagai berikut:

Rasulullah bersabda, maksudnya: “Penyakit kolera adalah penyebab m4ti syahid bagi setiap Muslim.” (Hadis riwayat Bukhari, ath-Thayalusi dan Ahmad)

7. M4ti kerana tenggelam.

8. M4ti kerana tertimpa runtuhan/tanah.

Dalil dari dua perkara di atas adalah berdasarkan sabda Rasulullah bermaksud: “Kalangan syuhada itu ada lima; orang yang m4ti kerana wabak kolera, kerana sakit perut, tenggelam, tertimpa runtuhan bangunan dan syahid berp3rang di jalan Allah.” (Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad)

9. Perempuan yang meninggal kerana melahirkan anak.

10. M4ti terb4kar.

11. M4ti kerana peny4kit busung perut.

Mengenai kedua perkara ini banyak sekali riwayat dan yang paling masyhur adalah dari Jabir bin Atik secara marfu’: “Kalangan syuhada ada tujuh: Mati terbunvh di jalan Allah, kerana peny4kit kolera adalah syahid, m4ti tenggelam adalah syahid, kerana busung lapar adalah syahid, kerana peny4kit perut keracun4n adalah syahid, kerana terbakar adalah syahid dan yang m4ti kerana tertimpa runtuhan (bangunan atau tanah gelongsor) adalah syahid serta wanita yang m4ti ketika hamil adalah syahid.” (Hadis riwayat Imam Malik, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad)

12. M4ti kerana peny4kit Tubercolosis (TBC).

Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w, maksudnya: “M4ti di jalan Allah adalah syahid dan perempuan yang m4ti ketika melahirkan adalah syahid, m4ti kerana terbakar adalah syahid, m4ti kerana tenggelam adalah syahid, m4ti kerana peny4kit TBC adalah syahid dan mati kerana peny4kit perut adalah syahid.” (Hadis riwayat Thabrani)

13. M4ti kerana mempertahankan harta dari perompak. “Sesiapa yang m4ti kerana mempertahankan hartanya (dalam riwayat lain; Sesiapa menuntut hartanya yang dirampas lalu ia terbunvh) adalah syahid.” (Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

14. M4ti dalam membela agama dan jiwa. “Sesiapa m4ti terbunvh dalam membela hartanya, dia m4ti syahid; siapa saja yang m4ti dalam membela keluarganya, dia m4ti syahid; sesiapa m4ti dalam membela agama (keyakinannya), dia m4ti syahid dan siapa saja yang m4ti mempertahankan darah (jiwanya) dia syahid.”

15. M4ti dalam berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah. Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: “Berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dengan mendirikan (solat) pada malam harinya. Apabila dia m4ti, mengalirkan pahala amalannya yang dahulu dilakukannya dan juga rezekinya serta aman dari s3ksa kuvur (fitnah kubvr).”

16. Orang yang meningg4l ketika mengerjakan amal soleh. Semoga kem4tian kita dalam husnul khatiimah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*