(Video)2 Gerhana Berlaku Kemudian Imam Mahdi Akan Muncul Selamatkan Ummat Islam!

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Terdapat begitu banyak tanda akhir yang dikatakan oleh Rasulullah akan berlaku. Salah satu tanda akhir adalah kemunculan Imam Mahdi.

Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah lelaki dari keturunan Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk memulihkan akhlak manusia.

Dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi berkata mengenai Imam Mahdi,

“Dia berasal dari keluarga saya. Namanya (iaitu Muhammad) sama dengan nama saya. Nama ayahnya (iaitu ‘Abdullah) sama dengan ayah saya. ” (Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4282, Syeikh Albani mengatakan hadis ini adalah hasan sahih)

Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatima, puteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari Ummu Salamah, Nabi berkata, “Imam Mahdi adalah dari keluarga saya dari keturunan Fatima.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4284, Syaikh Albani mengatakan hadis ini sahih)

Ciri-ciri Imam Mahdi

Abu Sa’id al-Khudri ra, berkata: Ini adalah Nabi SAW, bersabda: “Imam Mahdi dari keluargaku, dahi lebar, hidung tajam, pada saat dunia penuh keadilan dan kedamaian dan kejujuran, seperti sebelumnya penuh dengan ketidakadilan dan kemaksiatan, dia akan menjadi khalifah di bumi selama 7 tahun “(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Syaikh Albani mengatakan bahawa hadis ini adalah hasan)

Ramalan Tanda Sebelum Kemunculan Imam Mahdi

Sebelum munculnya Imam Mahdi, akan ada 2 gerhana berturut-turut pada bulan Ramadhan .. “(Ibn Hajar Al Haitami, alamat Al Qaul Al Mukhtasar fi ‘al mahdi Al Muntazar)

Akan ada dua gerhana matahari pada bulan Ramadhan sebelum kedatangan Mahdi. ” (Mukhtasar Tazkirah Qurtubi)

Telah saya sampaikan bahwa sebelum Mahdi datang, bulan akan gerhana dua kali pada bulan Ramadhan. ” (Diriwayatkan dari Abu Nu’aym di al-Fitan)

Gerhana matahari pada pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di penghujungnya. ” (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, hlm. 37)

Sekiranya kita melihat dalil-dalil di atas maka sedarlah bahawa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi menurut beberapa sudah sah. Gerhana bulan dan matahari telah berlaku pada bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 1982.

Maka jika kelahiran al-Mahdi adalah pada tahun 1981, sedangkan usia al-Mahdi pada waktu Bai’at adalah 40 tahun Seperti yang dijelaskan oleh Imam As Suyuthi, Abu Nua’im meriwayatkan dari Abi Umamah katanya, Rasulullah SAW berkata:

“Al Mahdi daripada anak dan cucu saya. Dia berusia 40 tahun, wajahnya seperti bintang yang bersinar, di pipi kanannya adalah tahi lalat hitam, dia memakai dua jubah Qatwaniyyah seperti anak muda Israel. Dia mengambil bangunan dan menakluki negara-negara syirik. (Al-Hawi Lil-Fatawi)

Sekiranya anda menambah tahun 1981 Masihi = 1401 H ditambah 40 tahun sehingga menjadi tahun 1441 Hijrah, maka Baiatnya al-Mahdi akan berada pada tahun 2021 Masihi.

Kami juga memperhatikan tanda-tanda lain yang telah berlaku. Tanda-tanda berikutnya adalah penampilan bintang ekor atau komet di seberang bumi.

“Sebelum munculnya Imam Mahdi, bintang ekor akan muncul dari timur.” (Ibn Hajar Al Haitami, alamat Al Qaul Al Mukhtasar fi Al Mahdi Al Muntazzar)

“Kemunculan bintang akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan.” (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, hlm. 32)

Bintang atau komet ekor ini telah berlaku di seberang bumi pada tahun 1986. Komet ini adalah bintang bersinar terang yang melintas dari Timur ke Barat. Dan akhirnya lintasan bintang ekor (komet Halley) menghampiri bumi dari timur ke barat. Ini berlaku selepas gerhana matahari dan bulan 1981 dan 1982.

Hukum Meramal Bila Terjadinya Kiam4t

“Mereka bertanya kepadamu tentang Jam Terakhir, ‘Kapan itu akan terjadi?’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Terakhir ada di sisi Rabbku, tidak ada yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat sangat berat (keributan makhluk) di langit dan di bumi. Kiamat tidak akan datang kepada anda tetapi tiba-tiba. “Mereka bertanya seolah-olah anda benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Akhir ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui.’ “(Surah Al-A’raaf [7]: 187)

Dalam buku “Apocalypse Kok Diramal” terjemahan Fiqh Asyroothis Sa’aah oleh Dr. Muhammad Al-Muqoddam.

Rasulullah 14 abad yang lalu mempunyai bukti, “Pada akhir zaman akan ada penipu, penipu. Mereka datang kepada anda dengan ceramah yang tidak pernah anda dengar atau bapa anda. Jauhilah mereka agar tidak menyesatkan kamu dan tidak memfitnahmu. ” (HR. Bukhari No, 6927)

Memang benar apa yang Nabi katakan, hari ini kita membaca dan mendengar ramalan “liar” mengenai akhir zaman. Hari ini kita tidak akan sukar untuk mencari ramalan, kapan Imam Mahdi akan datang, keturunan Isha dan pembunuhan Isya terhadap dajjal di baitul maqdisi. Sebenarnya, ada yang berani meramalkan kedatangan mahdi dan pergaulan mereka, Na’udzubillah Minhu. Yang lebih teruk lagi, kumpulan yang akan melahirkan mahdinya juga telah dilantik !!.

Ini adalah sikap “sombong” yang tidak pernah diajarkan oleh para sarjana kita sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dibawa esok, apatah lagi apa yang akan berlaku dalam beberapa tahun akan datang.

Dan harus diperhatikan, umumnya dukun yang mengaku tahu apa yang belum terjadi. Untuk peristiwa yang belum berlaku adalah perkara sihir yang pengetahuannya hanya kepada Allah. Tidak ada yang diberitahu oleh-Nya tentang perkara-perkara aneh kecuali utusan tertentu yang diberkati oleh-Nya (baca, QS. Jin ayat 26-27).

Dari tajuk saja, penulis memberikan kesan “meramalkan keberuntungan”, Anggaran Tahun Kelahiran Al-Mahdi, Solat Al-Mahdi, dan Penampilan Dajjal.

Mengenai akidah atau kepercayaan, penulis menggunakan anggaran atau dugaan. Sebenarnya, tidak dibenarkan mempercayai perkara-perkara iman, apalagi menyebarkannya jika bukan dari sesuatu yang “bersifat pasti”. Kerana kawasan keimanan adalah daerah yang pastinya bukan wilayah dzonni. Dari landasan rapuh ini penulis membina struktur besar yang sangat rapuh dan membahayakan banyak orang.

Dengan menghitung kejadian semula jadi dalam bentuk gerhana matahari dan bulan pada 1981 dan 1982, penulis kemudian memetik pernyataan yang menurutnya berasal dari Mukhtasar Tadzkirah [oleh Imam] Qurtubi.

Penulis kemudian dengan berani membuat kesimpulan bahawa tahun itu adalah kelahiran Al-Mahdi yang dinantikan. Kemudian dia juga mengaitkan penampilan “komet, yaitu bintang ekor yang direkam di seluruh bumi pada tahun 1986”, katanya, dengan kedatangan Mahdi. Tuntutan ini berdasarkan kepada Ibn Hajar Al Haitami, dalam Al Qaul Al Mukhtasar fi ‘alamat Al Mahdi Al Muntazdar.

Dan ini adalah hasil ramalannya.Jika anda menambahkan tahun 1981 Masihi = 1401 H ditambah 40 tahun sehingga menjadi 1441 H, maka Baiat al-Mahdi akan terjadi pada tahun 2021 Masihi.

Hadits Palsu: Terjadi Gerhana Ketika Munculnya Al Mahdi

Dalam beberapa riwayat dari mazhab Ahmadiyah dan Syiah, hujah bahawa penampilan Imam Mahdi sering diedarkan dikaitkan dengan dua gerhana. Mereka kemudian menambahkan bahawa itu akan muncul di Iran dan tempat-tempat suci mereka.

Berikut ulasan penjelasan dari fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid :

Mengenai atsar yang Anda tanyakan, itu bukan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Atsar ini memang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dalam Sunannya (2/65) dari kata-kata Muhammad al-Hanafiyah (anak Ali bin Abi Talib).

Ad-Daruquthni berkata, “Abu Said al-Ishtharakhy menyampaikan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Naufal, dari Ubaid bin Ya’isy, dari Yunus bin Bakir, dari Amr bin Syamir, dari Jabir, dari Muhammad bin Ali, dia berkata,

إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض تنكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض

“Sesungguhnya ada dua tanda yang menunjukkan kedatangan al-Mahdi kita. Kedua tanda tersebut belum pernah terjadi sejak awal penciptaan langit dan bumi, yakni terjadinya gerhana bulan pada awal malam bulan Ramadhan. dan terjadinya gerhana matahari pada pertengahan bulannya. Peristiwa ini belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan”.

Atsar ini maudhu’ (palsu) dan merupakan kedustaan atas nama Muhammad bin Ali al-Hanafiyah rahimahullah.

Dr. Abdul Alim Abdul Azhim al-Bistawi dalam kitabnya al-Mausu’ah fi Ahadits al-Mahdi adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah, halaman 169, mengatakan,

“Dalam sanadnya terdapat beberapa rawi, yaitu:
Yunus bin Bakir bin Washil asy-Syaibani, Abu Bakr al-Jammal al-Kufi, terkadang keliru dalam meriwayatkan, termasuk thabaqah ke-9 dan wafat pada tahun 199 H;Amr bin Syamir al-Ju’fi al-Kufi asy-Syi’i, Abu Abdillah, seorang pemalsu hadits.
As-Sulaimani mengatakan, “Amr memalsukan hadits untuk menyebarkan ajaran Syiah.”

Al-Juzjani berkomentar, “Ia seorang pendusta dan sesat.”

Menurut al-Hakim, “Banyak riwayat-riwayat palsu dari Jabir al-Ju’fi. Dan tidaklah diriwayatkan hadits-hadits palsu yang buruk itu kecuali dari Jabir.

Ibnu Hibban mengatakan, “Ia adalah seorang (Syiah) Rafidhah, pencela para sahabat, dan meriwayatkan riwayat palsu.”

Abu Hatim menyatakan, “Sangat munkar haditsnya dan lemah. Jangan sibukkan diri dengannya. Tinggalkan dia.”

Beberapa ulama mentahdzirnya. Seperti: al-Bukhari, an-Nasai, Ibnu Sa’d, ad-Daruquthni, dan lain-lain.

Jabir ialah al-Ju’fi. Seorang yang ditinggalkan haditsnya. Asy-Syu’bah, Waki’, dan ats-Tsaury mentsiqahkannya. Namun Ibnu Ma’in, Abu Hanifah, Laits bin Abi Salim, al-Juzjani, Ibnu Uyainah, Ibnu Kharrasy, Said bin Jubair, dll. memvonisnya pendusta. Dan banyak yang mendhaifkannya.

Adz-Dzahaby mengatakan, “Syu’bah men-tsiqah-kannya. Ia seorang diri dalam pendapat ini. Dan al-Hafizh meninggalkannya.”

Ibn Hajar mengatakan, “Ia dhaif dan seorang Rafidhah.”

Kesimpulannya:

Riwayat ini adalah riwayat palsu. Dan sebab kepalsuannya adalah seorang periwayat yang bernama Amr al-Ju’fi.

Al-Azhim Abadi mengatakan, “(riwayat) Amr bin Syamir dari Jabir, keduanya adalah perawi yang dhaif. Riwayat keduanya tidak dapat dijadikan hujjah”.

Perkara Menentukan Waktu/Tahun/Bulan/Hari Munculnya Imam Mahdi

Tragedi kudeta mekkah pada tahun 1979 adalah akibat pemahaman yang keliru tentang kedatangan Imam Mahdi. Walaupun jika kita teliti lebih jauh, kekeliruan dalam memahami kedatangan Imam Mahdi bukan satu-satunya sebab ‘kudeta mekkah’.

Pada hari itu di tahun 1979, ketika shalat subuh sedang dijalankan di Masjidil Haram secara tiba – tiba kedengaran bunyi tembakan senjata di kota Mekkah oleh orang bersenjata menuju ke Imam Masjidil Haram yang kemudian merampas mikrofon dari Imam Masjidil Haram.

Kumpulan lelaki bersenjata sebanyak 500 orang telah menawan Masjidil Haram yang dipimpin oleh Juhayman al-Otaybi yang kemudian mengumumkan bahwa adik iparnya Mohammed Abdullah al-Qahtani adalah seorang Imam Mahdi

Mereka memaksa para jemaah untuk memberikan baiat kepada Mohammed Abdullah al-Qahtani sebagai Imam Mahdi

Selain itu kumpulan tersebut turut menuntut supaya keluarga Bani Saud untuk turun tahkta dan pemerintahan dikembalikan kepada Bani Quraish di mana keduanya; Mohammed Abdullah al-Qahtani dan Juhayman al-Otaybi adalah ahli Bani Quraish.

Pengepungan ini berlangsung hingga 27 November 1979 dan berakhir setelah pasukan tentara Arab Saudi mendapat bantuan 3 orang komando Perancis dan juga mendapat bantuan Komando Pakistan yang dipimpin oleh Major Parvez Musharaff (Mantan Presiden Pakistan).

Lebih 500 para jemaah dan anggota tentara Arab Saudi yang terbunuh di dalam peristiwa tersebut

Juhayman al-Otaybi bersama 68 pengikutnya ditangkap dan dihukum pancung di depan khalayak ramai pada tanggal 9 januari 1980.

Sikap Kita Tentang Tanda-Tanda Munculnya Imam Mahdi
Berhati-hatilah mempelajari dan membaca informasi terkait pasti turunnya Imam Mahdi. Bisa jadi itu hadist dhaif dan palsu. Bisa jadi pula tanda-tanda alam akan terjadi dua kali, tiga kali hingga beberapa kali.

Hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu bahasa kiasan yang bisa kita andaikan bahwa beliau telah hadir dalam artian telah lahir. Bukan berarti telah muncul keberadaannya.

Apapun penjelasannya, itu semua hanyalah teorinya. Hakikatnya kita tak tahu kapankah tarikhnya kemunculan Imam Mahdi.

Tapi sebagai persiapan awal untuk kita menghadapi zaman itu nanti. Bertaubat lah segera mungkin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini termasuk di dalam pasukan Imam Mahdi. Berhati-hatilah, Fitnah Dajjal sungguh dahsyat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*