Istimewanya Solat Sunat Dhuha, Hadiah Teristimewa Dari Sang Pencipta

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Istilah ‘dhuha’ dapat ditemukan di beberapa tempat dalam al-Quran, antaranya dalam surah Thaha:59, AI-Araf:98, dan An-Nazi’at: 46. Perkataan ‘dhuha’ diertikan sebagai ‘pagi hari’ atau sebagai ‘panas sinar matahari’, di tempat lainnya dalam surah Thaha:119.

Istilah dhuha juga mencakupi kedua-dua makna itu sehingga diertikan ‘sinar matahari di pagi hari’ (as-Syams:1). Pada tempat lain (an-Nazi’at :29), kata ‘dhuha’ diertikan sebagai ‘siang yang terang’.

Pada awal surah Ad-Dhuha, Allah berfirman, ‘Demi waktu Dhuha’. Imam Arrazi menerangkan bahawa jika Allah SWT bersumpah dengan setiap sesuatu, itu menunjukkan hal yang agung dan besar kelebihannya.

Ini bermaksud dhuha adalah waktu yang sangat penting.

Maka dengan itu, Allah memberi kelebihan kepada umatnya untuk meraikan waktu yang penting itu dengan mendirikan solat sunat Dhuha. Waktunya adalah dari naik matahari dan berakhir ketika matahari tergelincir, tetapi sunat diakhirkan sehingga matahari naik tinggi dan panas terik.

Apakah kelebihannya mendirikan solat sunat Dhuha?

1- Sebagai Wasi4t Dan Sunnah Rasulullah

Rasulullah SAW berwasi4t kepada umatnya untuk merutinkan solat sunat Dhuha.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa ia berkata:

‘‘Kekasihku (Rasulullah) memberikan pesan (wasi4t) kepadaku dengan tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meningggaI nanti. Iaitu puasa tiga hari setiap bulan, solat Dhuha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan solat witir’.” Hadis Riwayat Bukhari

2- Nilaian Sedekah bagi Seluruh Sendi Tubuh Manusia

“Diriwayatkan dari Buraidah bahawa ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ‘Pada diri manusia terdapat 363 ruas. Ia memiliki kewajiban bersedekah atas setiap ruas tersebut.’ Para sahabat bertanya, ‘Siapakah yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?’ Baginda bersabda, ‘Ludah di dalam masjid yang ia timbun (dibersihkan) atau sesuatu (penghalang) yang ia singkirkan dari jalanan. Jika engkau belum mampu, dua rakaat solat Dhuha sudah memadai untuk mewakili kewajipanmu bersedekah’.”

Selain itu, solat Dhuha juga adalah sedekah yang setanding dengan bertasbih, bertahmid, bert4hlil, bertakbir, berdakwah dan mencegah kemvngkaran.

3- Memperoleh Keuntungan (Ghanimah) Yang Besar

Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang berwudhuk, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan solat Dhuha, dialah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya), lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” Shahih al-Targhib: 666

4- Dibangunkan Sebuah rumah di Syurga

Bagi golongan yang rajin mengerjakan solat Dhuha juga akan dibangunkan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW;

“Barangsiapa yang solat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga.” Shahih al-Jami’: 634

5- Mendapat Rezeki dengan Segera

“Diriwayatkan dari Nu‘aim bin Hammar bahwa ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah berfirman, ‘Wahai anak Adam, janganlah kamu berasa lemah untuk beribadah kepadaKu dengan cara mengerjakan solat empat rakaat di awal waktu siangmu, nescaya akan Aku cukupkan untukmu di akhir harimu’.” Hadis Riwayat Abu Dawud

6- Mandapat Pahala Umrah

Dari Abu Umamah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat Dhuha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah.” Shahih Al-Targhib: 673

7- Mendapat Keampunan D0sa Terdahulu

“Barangsiapa yang menjaga sembahyang Dhuhanya nescaya diampuni Allah baginya akan segala d0sanya walaupun seperti buih di lautan.” Hadis Riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi

Oleh itu, sudah jelas akan kelebihan-kelebihan solat sunat Dhuha ini dan betapa besarnya ganjaran kepada sesiapa yang menunaikan solat sunat ini, bahkan lebih besar keistimewaannya kepada mereka yang beristiqamah mengerjakannya.

Semoga solat sunat Dhuha ini menjadi sebahagian daripada amalan hidup dalam mencari keredaan Allah SWT.

Panduan Mengerjakan Solat Sunat Dhuha

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*