Subahaallah, Tak Dapat Lihat Baginda Memadailah Kita Dapat Melihat Serban Baginda Rasulullah.

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

SUBAHAALLAH, TAK DAPAT LIHAT BAGINDA MEMADAILAH KITA DAPAT MELIHAT SERBAN BAGINDA RASULULLAH.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesa dengan sentiasa memakai penutup kepala. Kebiasaannya Baginda mengenakan apa yang dipanggil ‘Qalansuah’ (kopiah) sama ada dengan ‘Imamah’ (serban) atau tanpa serban.

Pada waktu-waktu tertentu Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam turut memakai ‘Qithri’ (m4fla / selandang) di kepala terutama pada cuaca panas dan berdebu. Baginda juga ada memakai t0pi besi sewaktu pep3rangan.

Terdapat banyak hadi$ menceritakan mengenai serban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ciri-cirinya. Antaranya:

Bentuk Serban

Bentuk kopiah atau serban yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melonjong dan runcing ke atas. Kain ‘Imamah’ (serban)

yang dililitkan pula separuh daripada ketinggian kopiah dan berekor di belakang separas belikat. T0pi besi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga turut berbentuk sebegini.

As-Sahab

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai serban yang dikenali sebagai ‘as-sahab’ (awan) yang diberikan kepada Sayyidina Ali r.a. Kadang-kadang Ali r.a. datang dengan memakai ‘as-sahab’.

Lalu Nabi SAW bersabda, “Datang Ali kepadamu dengan memakai as-sahab.” Serban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Muzium Topkapi Turki. Kerajaan Uthmaniyyah banyak mewarisi khazanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Serban Hitam

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap dilihat mengenakan serban berwarna hit4m.

“Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah pada waktu Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah), Baginda memakai serban hitam.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar,

dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Salamah. Hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waki, dari Hammad bin Salamah, dari Abi Zubair yang bersumber dari Jabir r.a.)

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga suka berserban hitam ketika berpidato, bagi menunjukkan rasa rendaah diri Baginda. “Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan umat,

Baginda memaakai serban hitam.” (Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dan diriwayatkan pula oleh Yusuf bin Isa, keduanya menerima dari Waki’, dari Musawir al Waraq, dari Ja’far bin Amr bin Huraits yang bersumber dari bapanya.)

“Saya pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, dan dikepalanya terdapat serban hitam yang Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam julurkan kedua hujungnya di antara kedua bahu Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.”

(Hadis diriwayatkan oleh Muslim r.a, Abu Daud r.a dan an-Nasaei r.a.). Amr bin Huraits berkata: “Aku melihat serban hitam di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.” (HR. Tarmidzi r.a.)

Minyak Rambut

Baginda juga pernah menggunakan minyak rambut sebeelum mengenakan serban. Ibnu Abbas r.a. menyatakan: “Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi,

Wasallam berpidato di hadapan ummat. Waktu itu Baginda mengenakan serban, dan serbannya ada kes4n minyak rambut.” (HR. At-Tarmidzi dan Ibnu ‘Abbas)

Kedudukan Ekor Serban

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaakai serban dengan memulakan sebelah kanan dan membukanya dengan memulakan sebelah kirinya.

Sewaktu berserban, biasanya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan hujuung serban ke belakang iaitu di antara dua belikat Baginda.

Dalam sebuah riw4yat yang bersumber dari Ibnu ‘Umar ra. dikemukakan : “Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mem4kai serbaan, maka dilepaskannya ujung serbannya di antara kedua belikat Baginda.” Kemudian Nafi’ berkata: “Ibnu ‘Umar juga berbuat begitu.”

‘Ubaidullah berkata: “Kulihat al-Qasim bin Muhammad dan Salim, keduanya juga berbuat demikian.” (HR. Tarmidzi. Diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq al Hamdzani,

dari Yahya bin Muhammad al-Madini, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, yang bersumber dari Ibnu ‘Umar.)

Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada melepaskan ek0r serban kanan dan adakalanya ke kiri yang menjadi ikutan dan amalan alim ulama.

T0pi Be.si Rasulullah SAW

“Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaasuki Kota Makkah (dihari Pembebasan), Baginda memaakai t0pi b3si. Kemudian ditunjukkan seorang yang sangat z4lim kepada Baginda:

“Itu Ibnu Khathal bersembunyi di dinding Kaabah (disebabkan takut).” Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

“Bu nuhlah dia!” (Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa’id, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)

Ada sesetengah pendapat menterjemahan ‘t0pi b3si‘ tersebut kurang tepat sebab yang dimaksud t0pi b3si di sini adalah rantai b3si yang dijalin rapi, dibuat dengan ukuuran kep4la kemudian dipasaang di dalam kopi4h.

Sumber: islampelita hidup

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*